OM KONSTNÄREN

Isiga marsvindar från Vättern drar fritt kring Granbäcks gård. Men utsikten från Roland Englunds ateljé är vid och mäktig och med sina skiftningar en outsinlig källa till inspiration. Det var arkitekten Erik Palmstedt som ritade Överstebostället Granbäck år 1796. Men gårdens historia går tillbaka till medeltiden och spår från 1400-talets byggnad finns kvar i källaren.

Rolands målningar som domineras av ockra i ljusa toner är inspirerade av formationerna i landskapet kring Vättern. Motiven är starkt abstraherade men förmedlar känslan av vatten, luft och rymd.

Målningarna tycks vara hastigt tillkomna, med tunna färglager och snabba penseldrag som lämnar duken synlig. Men detta är delvis en illusion. Vid närmare betraktande består de av många lager och är resultatet av noggrant övervägande och flera omvärderade beslut. Varför konstnären ändrar, varför en bild slutligen blir som den blir, är svårt att säga enligt Roland.